Levothyroxin

Acetaminophen

Buprofen

Corticosteroid

Statin

Bại liệt

Nhược cơ

Graves

Loạn dưỡng cơ

Loạn dưỡng cơ là gì? Khi cơ bắp bắt đầu bị suy yếu, đó có thể là do mắc loạn dưỡng cơ. Loạn dưỡng cơ chính...